Робота спрямована на проведення реабілітаційних психологічних заходів, всебічну підтримку та розвиток особистості при використанні індивідуального та комплексного підходів.
Завдання: Психологічна адаптація сімей та дітей до іншого способу життя в нових умовах, що склалися. Навчання прийомів самоконтролю та навичок саморегуляції.


Психотерапевтична робота з набутими або загостреними страхами та фобіями. Психодіагностика посттравматичного синдрому або посттравматичного стресового розладу (ПТСР), надалі проведення психокорекції та психотерапії.
Побудова взаємин батьки-діти. Корекція порушених комунікативних здібностей (навичок слухання, сприйняття, вираження почуттів та бажань, навичок прояснення ситуації, відстоювання своїх прав, взаємодія із суб’єктивно спотвореною інформацією) з використанням комунікативних та рольових ігор.
Виявлення та корекція травмуючих міжособистісних та внутрішньоособистісних взаємин. Психологічна робота із внутрішнім світом, почуттями, переживаннями, думками, відчуттями. Використання індивідуальних технік, спрямованих на позитивні зміни та гармонійну взаємодію в сім’ї.
Ціль: Побудова майбутнього. Психологія щастя!
Психологічне здоров’я сім’ї, дітей. Стабільний психоемоційний стан. Позитивна внутрішня та зовнішня атмосфера. Щасливі діти, щасливі батьки, щаслива Нація!

Основними методами психологічної роботи є:
Позитивна психотерапія
Когнітивна психотерапія

Інструменти:

 1. Психологічне консультування
 2. Психологічна діагностика
 3. Психологічна корекція
 4. Психотерапевтична допомога
 5. Психологічні тренінги
 6. Психологічні розвантаження
  Додаткова техніка:
  символдрама
  арт-терапія
  казкотерапія
  музикотерапія
  пісочна терапія